En stor maskinstation för lantbruken i Skurupsbygden
Per Hanssons Maskinstation hyr ut jordbruksmaskiner med förare och hjälper
jordbruken i trakten med de flesta olika arbetsuppgifter som förekommer under året.
Per Hanssons far var lantbrukare, så Per är uppvuxen med allt som hör lantbruk till. Redan som 18-åring, 1975, startade han Per Hanssons Maskinstation. Till en början köpte han några maskiner som han hyrde ut med sig själv som förare. Det var betupptagare, tröska, en såmaskin och en halmpress. Sedan dess har företaget vuxit och idag har Per Hanssons Maskinstation fyra man anställda på heltid och en på deltid. Dessutom har han några säsongsanställda. Pers fru Margareta kör också traktor, likaså dottern Lotten.
Maskinparken har naturligtvis också vuxit. Det handlar ofta om stora investeringar. En skördetröska kan gå på omkring 2,5 miljoner kronor. För många jordbrukare kan det vara svårt att få ekonomi i en sådan maskininvestering. Då kan det vara intressant att hyra förare och maskiner av en maskinstation. Att kunderna är nöjda med de tjänster som Per Hanssons Maskinstation kan erbjuda avspeglas i maskinparkens tillväxt. För att få plats med maskinerna har Per Hanssons Maskinstation investerat i två maskinhallar, som är på 1400 respektive 2000 kvadratmeter.   
 
Maskinstationen utför ett brett spektrum av tjänster.
- På våren blir det kalkspridning, sådd av spannmål och sockerbetor, växtskyddsarbete, så småningom ensilering i vita balar och pressning av halmensilage, tröskning med skördetröskor, flytgödselkörning, betupptagning och transport av betor, ja så är vi framme vid årets slut, säger Per.
 
Per och Margareta Hansson driver också lantbruk i Varmlösa. Det är en växtodlingsgård på 520 hektar. Här odlas spannmål och sockerbetor som går till Danisco. Skörden säljs direkt på tröskan till kunderna, som är Lantmännen och Svenska Foder. Spannmålen hämtas av uppköparna med lastbil direkt på fältet. På så sätt slipper man hantera spannmålen när man har som mest att göra med maskinuthyrningen.
Det finns en tendens inom lantbruket som går i riktning mot ökad specialisering som växtgårdar eller djurgårdar. Då blir det intressant att leja ut jobb som tröskning. Per Hanssons Maskinstation har erfarenhet kombinerad med viljan att ligga steget före kunden. Därför följer man kundernas arbete, föreslår aktivt åtgärder och hjälper till när det behövs. Även besök på mässor och lantbruksutställningar i Tyskland och Danmark är av betydelse vid beslut om nya investeringar.

Per Hansson Maskinstation

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0411-44324
Fax: 0411-48124


Email:
per.hansson@skurup.mail.telia.com

Adress:
Per Hansson Maskinstation
Varmlösa 222,
27462 RYDSGÅRD
5 senaste företagen